Dostęp do Internetu - ikonka

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

CZYTELNIE INTERNETOWE

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach oferuje swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do Internetu w :

 • Zbrosławicach

  Ikonka Zbrosławice

 • Wieszowie

  Ikonka Wieszowa

 • Miedarach

  Ikonka Miedary

 • Łubiu

  Ikonka Łubie

 

Czytelnie Internetowe w Zbrosławicach i w Wieszowie powstały w ramach programu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji „IKONKA”, którego celem było uruchomienie punktów powszechnego dostępu do Internetu szerokim kręgom odbiorców. Biblioteka z tego programu otrzymała 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem. 3 znajdują się w Zbrosławicach i 3 w Wieszowie.

 

Czytelnie są dostępne w godzinach pracy placówek bibliotecznych i ciszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród czytelników, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ


 1. Z Czytelni Internetowej można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.
 2. Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne.
 3. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi jedną godzinę. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas ten może być wydłużony.
 4. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 5. W Czytelni Internetowej można korzystać tylko z zainstalowanych programów.
 6. Każdy, kto chce skorzystać z Internetu powinien zarejestrować się u bibliotekarza i podać temat, którego poszukuje. Użytkownik stanowiska komputerowego wyraża zgodę na monitorowanie jego pracy przez bibliotekarza.
 7. Bibliotekarz nie przeprowadza szkoleń dla indywidualnych użytkowników w zakresie korzystania z Internetu. Może udzielać pomocy, jeśli dysponuje wolnym czasem.
 8. Stanowiska komputerowe służą do celów edukacyjnych a nie do zabawy.
 9. Korzystający z Internetu mają zakaz wchodzenia na strony, których treści są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, ustalonymi zwyczajami, szeroko pojętymi zasadami moralnymi, w tym szczególnie treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim, obrażające wartości religijne, jak również wulgarne, ośmieszające czy obraźliwe.
 10. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, palenia papierosów oraz konsumowania napojów i artykułów spożywczych.
 11. Nieprawidłowości lub uszkodzenia sprzętu komputerowego bądź oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 12. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego bądź oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik, a jeśli jest niepełnoletni- jego rodzice bądź opiekunowie.
 13. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu powoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.