WAŻNA INFORMACJA!!!

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Drodzy czytelnicy!!!


W związku z ustalonym na 4 maja wejściem w życie kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, informujemy że jesteśmy w trakcie przygotowań związanych
z dostosowaniem Biblioteki Centralnej i filii do korzystania
z Bibliotek zaznaczając, iż "instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie". O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji
z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną.

O dacie ponownego otwarcia Biblioteki oraz nowych zasadach korzystania z księgozbioru poinformujemy niebawem.