SPOTKANIE Z CIEKAWYM TEMATEM

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

spotkanie karolina2

Tym razem gościem będzie Karolina Segiet - doradca zawodowy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej
w Chorzowie, animatorka Klubu Seniora w Wieszowie oraz specjalistką
ds. ekologii.

Na spotkanie „Eko-dom” zapraszamy 6 października o godz. 15:30 do świetlicy gminnej w Wieszowie.

Spotkanie edukacyjne dla mieszkańców w ramach projektu “Aktywne Zbrosławice”.

"Aktywne Zbrosławice" - Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).