Zajęcia zimowe

Wpisany przez Sonia Mika poniedziałek, 28 stycznia 2019 10:17

Drukuj

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach zaprasza

na zajęcia zimowe od 18 lutego do 22 lutego 2019 roku.

Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku od 6 do 10 lat,

odbywać się będą w godzinach 11.00-14.00, w czwartek

(wyjazd do kina) 8.00-14.00. Koszt zajęć 25zł + koszty wycieczki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w GBP Zbrosławice przy

ulicy Oświęcimskiej 2a od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18,

tel 32 233 70 80.

Ilość miejsc ograniczona!